With Najib looking vulnerable ahead of GST, Razaleigh makes his move

24
208

With Pas fixated on its hudud dream, with Mahathir firing broadsides at the administration, Anwar in jail, and no obvious credible Umno successor to Najib in sight, Razaleigh has stepped forward.

In many ways, given the factionalism within Umno, Razaleigh remains Umno’s last hope as a credible compromise candidate to the scandal-plagued Najib administration.

It is interesting that Ku Li, long ago nudged to the periphery, has chosen this precise moment, when Najib appears to be at his most vulnerable, to step forward to centre court with forehand volleys. He came within a hair’s breadth of power in the contest for the Umno presidency in 1987, giving the incumbent Mahathir the fright of his life. Though the ambition may have waned over the years since, it is unlikely to have completely evaporated.

In his speech in Parliament yesterday, apart from expressing concern over the economy (rising external, federal goverment and household debt) especially the impact of GST, Razaleigh noted that power has been concentrated in the hands of one person.

He urged MPs to uphold the integrity of Parliament, listen to their conscience and protect the interests of the rakyat whom they had pledged to serve – not their respective party leaders or forces outside Parliament. What do you make of that? Should Najib be concerned?

Pas vice-president Husam Musa says Malaysians are waiting to see what Razaleigh’s next move is. He suggests three things Razaleigh could do:

Langkah pertama yang boleh diambil oleh YBM Ku Li ialah untuk sama menyokong usul tergempar bagi mengutuk tindakan Ketua Polis Negara (KPN) Tan Sri Khalid Abu Bakar susulan penahanan Ahli Parlimen Lembah Pantai Nurul Izzah Anwar yang akan dikemukakan besok. Ia akan mencatatkan sejarah baru dan membenarkan kata-kata yang telah beliau ungkapkan hari ini.

Kedua, YBM Ku Li boleh memulakan langkah menubuhkan kaukus Parlimen untuk memantau hutang negara. Beliau boleh mempengerusikan kaukus ini dengan menjemput Ahli Parlimen dari parti yang berbeza untuk menganggotainya.

Ketiga, membentuk kelompok Ahli Parlimen seperti kata beliau : “….. Kita mesti berani menerima atau menolak sesuatu cadangan demi kepentingan rakyat yang kita wakili walaupun mungkin bertentangan dengan kehendak parti kita. Dalam pada itu kita juga bertindak secara berkumpulan dan sebagai satu pasukan demi menghambakan diri untuk menegakkan kedaulatan rakyat dan pengundi…….. “ yang berani bertindak mengatasi ketaatan kepada parti demi negara dengan membawa usul menolak kepimpinan DS Najib yang telah dikritik oleh beliau.

Jika sekalipun puncak tindakan patriotik seperti itu tidak mampu dilakukan, saya percaya banyak lagi tindakan bersama Ahli Parlimen dari kelompok meletakkan negara sebagai pertimbangan utama mengatasi parti boleh lakukan untuk kepentingan negara. Jika tidak, YBM Ku Li juga akan tersenarai sebagai mengkhianati rakyat dan negara pada satu masa akan datang.

Certainly, Razaleigh had been silent lately, leaving some analysts guessing what he was up to. For instance, since 1 January 2015, Razaleigh’s blog has been quiet. And then he comes up with this now – his speech in Parliament yesterday (see below). Watch his moves.

Hutang Negara, Dewan Rakyat & Tanggungjawab Kita

Pada 30hb Oktober 2014, saya mengutus surat kepada setiap Ahli Dewan Rakyat tanpa pengecualian, suatu tindakan yang tidak pernah berlaku sebelumnya. Ia menitikberatkan kebimbangan saya yang amat sangat terhadap kesejahteraan negara kita yang tercinta serta kedudukan Dewan yang mulia ini.

2. Saya mengambil tindakan tersebut memandangkan bahawa di dalam sesebuah demokrasi berperlembagaan, Dewan Rakyatlah merupakan institusi terakhir yang bertanggungjawab ke atas keadaan negara dan rakyat jelata. Di samping itu, sebagai Ahli Dewan Rakyat kita telah bersumpah untuk berkhidmat kepada negara serta menegakkan Perlembagaan demi kepentingan rakyat Malaysia. Sayugia diingat bahawa sumpah setia itu bukanlah kepada parti ataupun pemimpinnya.

3. Sejak penulisan surat tersebut, keadaan ekonomi dan politik dunia telah pun berubah secara mendadak. Barang diingat bahawa setiap negara saling bergantung antara satu sama lain. Ini bermakna Malaysia tidak terlepas daripada merasai kesan perubahan ekonomi dan politik yang dialami dunia. Keadaan baru ini memerlukan kita mengambil kira dan menimbang perubahan yang perlu kita buat. Sekiranya kita hendak menyelamatkan rakyat, apa-apa cadangan kita untuk perubahan mestilah mampu menimbulkan kesan positif untuk mengatasi masalah berat yang melanda negara. Dalam menimbang apa jua perubahan, kita seharusnya memahami keadaan yang sedang melanda negara. Yang demikian saya ingin nyatakan kerisauan saya terhadap keadaan negara sekarang ini.

4. Tidak dapat dinafikan bahawa kedudukan hutang negara akan tentukan keadaan dan kestabilan ekonomi kita. Mutu dan gaya hidup rakyat bergantung kepada dua perkara ini.

5. Yang saya maksudkan dengan hutang negara ialah hutang kerajaan, hutang sektor korporat dan hutang isi rumah.

6. Kerisauan saya mengenai hutang negara ialah ia telah mencecah paras yang boleh menyebabkan tercetusnya krisis ekonomi dan politik di hari muka. Kita tidak mungkin dapat menelah akan akibat dan kesan daripada krisis sebegini. Tetapi apa yang nyata ialah ia berbahaya terhadap Demokrasi Berperlembagaan yang mencorakkan kenegaraan Malaysia.

7. Sekaligus ini mengarahkan perhatian umum kepada persoalan asas lagi penting sama ada Dewan Rakyat mampu bertindak untuk menangani permasalahan semasa demi menegakkan ikrar kita ketika mengangkat sumpah sebagai Ahli Dewan Rakyat.

8. Berpandukan ikrar tersebut, saya berpendapat bahawa kita berkewajipan untuk mengetahui sebanyak manakah hutang negara itu dan apakah kemungkinan bebanannya terhadap rakyat kelak. Sila maklum bahawa kita dianggap gagal dalam memenuhi ikrar keperlembagaan tersebut sekiranya kita tidak ajukan soalan terpenting dalam menentukan sebanyak manakah hutang tersebut. Dalam hal ini kerajaan haruslah bertindak secara telus serta memberitahu kepada Dewan Rakyat akan keadaan sebenarnya berkaitan dengan hutang negara.

9. Oleh kerana kita mengambil berat akan hutang negara, sekiranya rakyat dibebankan lagi dengan hutang, kita berkewajipan untuk memastikan bahawa pendapatan negara digunakan untuk kepentingan rakyat dan bukannya untuk pembayaran faedah kepada sipiutang dan pemegang bon. Sekiranya terdapat hutang sah dan kita bertanggungjawab ke atasnya maka kita berhak mendapat maklumat mengenai hutang tersebut. Yang demikian, sebagai Ahli Dewan Rakyat adalah menjadi tugas kita dan kita berhak untuk mendapat segala maklumat berkaitan dengan hutang tersebut. Sebagai Ahli Dewan Rakyat kita juga bertanggungjawab untuk memastikan segala jaminan, dengan izin Tan Sri Yang Dipertua, instrument kewangan dan letters of comfort yang membebankan rakyat jelata dengan hutang dibentangkan di Dewan yang mulia ini. Cara ini membolehkan kita menilai dengan penuh tanggungjawab sama ada wajar atau tidak rakyat terus dibebankan.

10. Di atas perkiraan inilah saya telah cadangkan di dalam surat bertarikh 30hb Oktober, 2014 supaya Cukai Barangan dan Perkhidmatan (GST) ditangguhkan memandangkan ekonomi dan kewangan awam berada di tahap yang tenat. Rakyat juga menanggung beban hutang isi rumah yang tinggi. Oleh itu kita perlu tahu sebab musabab GST dikenakan kerana punca pendapatan ini akan menambah beban kewangan rakyat. Rakyat berhak tahu sama ada GST yang akan dilaksanakan pada bulan April hadapan ini akan menguntungkan negara atau ia hanya untuk membayar faedah kepada sipiutang dan pemegang bon. Tujuan GST dilaksanakan tidak seharusnya dirahsiakan.

11. Jikalau beban tambahan ini dihalakan kepada rakyat tanpa alasan munasabah kita sebenarnya berlaku tidak adil. Oleh itu suara hati kita semestinya jelas dan terang ketika memberi keterangan kepada rakyat kenapa GST perlu pada ketika ini.

12. Sekiranya sebab musabab perlunya berhutang dibentang di Dewan Rakyat dan ia didapati munasabah tentu sekali kita dapat bertindak secara wajar terhadap niat Kerajaan. Bagaimanapun, kita perlu berhati-hati mengenai sama ada Kerajaan berhak mengenakan beban tambahan ini.

13. Sayugia diingatkan bahawa hutang isi rumah secara rasminya adalah pada tahap 87.4 peratus dan ini diakui satu-satunya yang tertinggi di Asia. Kita juga dibebani hutang korporat dan kita seharusnya mengambil berat akan perkara ini. Malangnya kita tidak dapat tanggapan sebenarnya mengenai masalah ini oleh kerana ketidaktelusan berkaitan dengannya. Apa pun, jumlah hutang isi rumah, hutang negara dan hutang korporat seharusnya merunsingkan kita apabila soal masa depan diperkatakan.

14. Juga merunsingkan ialah penggunaan dana Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) dan Kumpulan Wang Persaraan (KWAP) untuk membantu institusi-institusi kewangan yang terlibat dalam pemberian pinjaman kepada perbadanan-perbadanan tertentu. Dalam hal ini, kita perlu penjelasan daripada Menteri Kewangan mengenai kedudukan KWSP dan KWAP serta jumlah pelaburan dana di dalam institusi kewangan yang dibebankan dengan pemberian pinjaman.

15.. Dengan sendirinya ini membawa kita kepada persoalan tatacara pemerintahan atau, dengan izin, good governance yang penting dan perlu dalam pentadbiran kewangan negara kita. Perdana Menteri dan Menteri Kewangan sekali-kali tidak harus berada dalam keadaan di mana terdapatnya pertelingkahan kepentingan. Barang diingat bahawa pertelingkahan kepentingan ini merupakan suatu masalah serius. Bahawa perkara ini mungkin telah diterima oleh Dewan Rakyat selama ini merupakan sesuatu yang tidak baik kepadanya.

16. Satu perkara yang ada hubungkait dengan pertelingkahan kepentingan dan sedikit sebanyak boleh membantu mengatasinya ialah pengisytiharan harta dan liabiliti. Pengisytiharan ini hendaklah merangkumi Ahli Kabinet dan Ahli Parlimen dahulu dan sekarang serta juga mereka dari sektor awam dan swasta di peringkat mempunyai kuasa membuat keputusan, dahulu dan sekarang. Pengisytiharan ini hendaklah dibuat secara berkala dan disimpan oleh sebuah badan bebas yang diwujudkan melalui Akta Parlimen.

17. Kini kita sedang menghadapi keadaan yang tidak pernah berlaku sebelum ini. Kemerosotan ekonomi serta institusi yang dipertanggunjawabkan dengan mendaulat dan menegakkan Pemerintahan melalui Undang-Undang dan Perlembagaan demokratik, dan penghakisan perpaduan nasional mendadak sekali dan bertembung antara satu sama lain. Keadaan ini telah mencetus suatu krisis yang meresap ke akar umbi dan kita kini berada di dalam keadaan kesesakan politik dan ekonomi.

18. Keadaan ini memberi kesempatan kepada Dewan Rakyat untuk memainkan peranan penting dalam perkembangan negara kita. Tidak ada mana-mana institusi baik politik mahu pun bukan politik yang dapat mengatasi kesesakan ini kecuali Ahli-Ahli Yang Berhormat sekelian.

19. Kita sedang mengalami cabaran yang tidak pernah berlaku dalam usaha kita memenuhi ikrar untuk berkhidmat kepada rakyat dan negara. Ini ialah kerana kuasa Dewan Rakyat telah beranjak kepada kepimpinan parti politik. Ia merupakan perkembangan di luar perlembagaan. Anjakan kuasa kepada orang perseorangan ini bertentangan dengan peruntukan perlembagaan. Dan pastilah ia bukannya demokrasi berperlembagaan.

20. Yang demikian, Ahli-Ahli Yang Berhormat sekelian seharusnya membuat keputusan sama ada hendak memenuhi ikrar yang dibuat ketika mula-mula menjadi ahli Dewan yang mulia ini atau pun melepaskan sahaja hak sebagai Ahli Yang Berhormat kepada kuasa di luar Dewan Rakyat. Keputusan yang harus dibuat merupakan keputusan asasi untuk rakyat jelata. Ia merupakan detik bersejarah kepada Ahli-Ahli Yang Berhormat sekelian dan perlu membuat pilihan sama ada hendak berkhidmat serta tunduk kepada kehendak rakyat ataupun hendak bersama kepimpinan parti.

21. Tan Sri Yang Dipertua, di kesempatan ini izinkan saya nyatakan bahawa di dalam usaha kita membuat keputusan yang saya sebutkan itu kita haruslah berpandukan kepada suara hati atau pun, dengan izin, conscience. Ini bermakna kita mesti berani menerima atau menolak sesuatu cadangan demi kepentingan rakyat yang kita wakili walaupun mungkin bertentangan dengan kehendak parti kita. Dalam pada itu kita juga bertindak secara berkumpulan dan sebagai satu pasukan demi menghambakan diri untuk menegakkan kedaulatan rakyat dan pengundi.

17. Kini kita sedang menghadapi keadaan yang tidak pernah berlaku sebelum ini. Kemerosotan ekonomi serta institusi yang dipertanggunjawabkan dengan mendaulat dan menegakkan Pemerintahan melalui Undang-Undang dan Perlembagaan demokratik, dan penghakisan perpaduan nasional mendadak sekali dan bertembung antara satu sama lain. Keadaan ini telah mencetus suatu krisis yang meresap ke akar umbi dan kita kini berada di dalamkeadaan kesesakan politik dan ekonomi.

18. Keadaan ini memberi kesempatan kepadaDewan Rakyat untuk memainkan peranan penting dalam perkembangan negara kita. Tidak ada mana-mana institusi baik politik mahu pun bukan politik yang dapat mengatasi kesesakan ini kecuali Ahli-Ahli Yang Berhormat sekelian.

19. Kita sedang mengalami cabaran yang tidakpernah berlaku dalam usaha kita memenuhi ikrar untuk berkhidmat kepada rakyat dan negara. Ini ialah kerana kuasa Dewan Rakyat telah beranjak kepada kepimpinan parti politik. Ia merupakan perkembangan di luar perlembagaan.Anjakan kuasa kepada orang perseorangan ini bertentangan dengan peruntukan perlembagaan. Dan pastilah ia bukannya demokrasi berperlembagaan.

20. Yang demikian, Ahli-Ahli Yang Berhormatsekelian seharusnya membuat keputusan sama ada hendak memenuhi ikrar yang dibuat ketika mula-mula menjadi ahli Dewan yang mulia ini atau pun melepaskan sahaja hak sebagai Ahli Yang Berhormat kepada kuasa di luar Dewan Rakyat. Keputusan yang harus dibuat merupakankeputusan asasi untuk rakyat jelata. Ia merupakan detik bersejarah kepadaAhli-Ahli Yang Berhormat sekelian dan perlu membuat pilihan sama ada hendak berkhidmat serta tunduk kepada kehendak rakyat ataupun hendak bersama kepimpinan parti.

21. Tan Sri Yang Dipertua, di kesempatan ini izinkan saya nyatakan bahawa di dalam usaha kita membuat keputusan yang saya sebutkan itu kita haruslah berpandukan kepada suara hati atau pun, dengan izin,conscience. Ini bermakna kita mesti berani menerima atau menolak sesuatu cadangan demi kepentingan rakyat yang kita wakili walaupun mungkin bertentangan dengan kehendak parti kita. Dalam pada itukita juga bertindak secara berkumpulan dan sebagai satu pasukan demi menghambakan diri untuk menegakkan kedaulatan rakyat dan pengundi.

Please help to support this blog if you can.

Read the commenting guidlelines for this blog.
Subscribe
Notify of
guest

24 Comments
Most Voted
Newest Oldest
Inline Feedbacks
View all comments
owc

LKS said in his speech at the Bukit Bintang DAP anniversary dinner in Kuala Lumpur last night:

“May be the time has come for a new ‘Save Malaysia’ coalition comprising MPs from both sides of the political divide and the South China Sea, to defend the constitution and rule of law with a new prime minister and a new government,”

wonder

KPMG has (allegedly) clearly failed to act with any integrity in the audit exercise on 1MDB and did not act with the necessary independence. Has KPMG helped 1MDB cover up the shocking embezzlement in the 1MDB PetroSaudi JV?

Why is KPMG still quiet on this allegation?

selva

1MDB Debacle (documentary on Channel News Asia)
The Malaysian government investment vehicle, 1MDB has racked up debt of about $11.6 billion in just 6 years of its existence. Was it the result poor investment decisions or foul play? And how can the Prime Minister Najib stop the bleeding before he suffers a permanent damage to his leadership?

Watch it here:
http://www.channelnewsasia.com/tv/tvshows/insight/1mdb-debacle/1727318.html

gk ong

The Malaysian Insider highlighted that GST will be charged for online banking, over-the-counter as well as MEPS ATM transactions.

GST will hurt the pocket, not hudud.

wondee

But many still refuse to acknowledge that hudud cannot isi periuk nasi?

Phua Kai Lit

Read Datuk Sak Mongkol’s interesting analysis “Enticing the tiger ….”
at his website:

http://sakmongkol.blogspot.com/

selva

We all know that Hadi Awang and Harun Din are using hudud to consolidate their positions in PAS. What is more alarming is that Umno is supporting hudud in its bid to break up Pakatan. Yet MIC and MCA do not make any protest against their political master.

Don Anamalai

Di kala pelbagai spekulasi melanda PM Najib, barisan presiden parti komponen BN menyatakan sokongan yang tidak berbelah bagi mereka kepada beliau.

What’s your next move, Tun M?

ben10

Gerakan to go to court over gurus enactment. If UMNO supports gurus in parliament, will Mah dare to be different to leave BN?
May be Yang can enlighten us?

Ed G

Will he take the first step in practicing what he preaches by voting against BN tabled bill that are clearly unjust, undemocratic or against the interest of the people?

wonder

Do not get over excited by the wayang kulit (wayang ku li?) by TRH. He does not have any credible political influence anymore given his past antics in such shadow play.

Ross Chow

He might as well chat into the bathroom mirror by himself. No diff.

Phua Kai Lit

Best of the lot in UMNO Baru. The rest (top UMNO Baru leaders) are a really sorry lot.

One – incompetent handling of MH370 and Ministry of Defense.
Another – smart, but unprincipled and opportunistic
Yet another – a (fascist).

If TRH becomes PM, it would be better for Malaysia as well as for UMNO Baru.
Question is: is this even possible ?

Jericho

Umno and PAS are now courting malay voters with no regards to their partners. Umno’s covert support for Hudud is to dismantle Pakatan, and is willing to lose MCA and Gerakan in exchange for malay unity ie. accepting PAS to its fold.

Things can be clearer after PAS election in June, as there is a possible split between the conservative ulama and the progressive factions.

Highly possible to see new political alliances come PRU14.

Pak Tim

Really, what can this veteran do? He hasn’t got the support.

bigjoe99

Testing the waters? Its clear HE IS PART OF THE PROBLEM – and enabler for refusing to see through his conviction.

It does not matter anyway.. What PAS has done, nothing anyone else matter – Najib wins and not even 1MDB blow up, Sirul (‘s revelations re) Altantuya, Rosmah (and the) jets, – all of it don’t matter…

Yang

kuli is still dreaming

Phua Kai Lit

Penang Gerakan seems to be imploding. Mr Yang to the rescue ??

Fred

Ku Li it’s time for him to walk the talk and do what it’s right for the country. He appears for ages to talk and withdraw then to talk again and the rakyat basically waiting for results !

GST has killed of fAir Itam’s 48 year old Sundry shop (some called it intangible heritage?)

http://www.themalaysianinsider.com/malaysia/article/unable-to-handle-gst-68-year-old-shuts-up-shop

Jericho

The 48-year old living heritage of Air Itam is a ‘Kedai Patut Hatga’ award Pasar Mini supplying sundries to Air Itam neighborhood. Its 68-year old owner Moey closed shop because his business could not afforf RM2.5K to sustain the complex GST system (as reported on The Sun and Oriental Daily today).

Wee Kar Siong added salt to injury by declaring no U-turn on GST. So old trades are wiped out by GST!

wonder

Ku Li has admitted that the ketua bahagian of Umno is too deeply entrenched in money politics to stand up for integrity. Tun M sais Najib will not step down like Pak Lah and has to be forcibly removed.

Phua Kai Lit

But the Mama will scheme and scheme and fight back. In the 3-way battle between
Mahathir versus Anwar Ibrahim versus Najib-Rosmah, the “housewife” should not be underestimated politically.